Energie Begrippen

Op deze pagina staat een overzicht met veelvoorkomende energiebegrippen. Als je op het begrip klikt kom je terecht op een pagina met uitleg over het energie begrip.

Aansluit- en transportovereenkomst (ATO)
Aansluitcapaciteit
Aardgas
Afnemer energie
Algemene leveringsvoorwaarden
Ampère
Bedenktijd
Biomassa
Blauwe energie
Boiler
Borg
BTW
Calorische bovenwaarde
Capaciteitstarief
Centraal Aansluitingenregister
Collectieve energie inkoop
Contract Controle Protocol (CCP)
Contract Einde Register (CER)
CV-ketel
Dagstroom
Draaistroom
Dubbeltarief
E-thermostaat
EAN-code
Eindafrekening
Elektriciteitswet 1998
Energie terugleveren
Energie-Nederland
Energiebedrijf
Energiebelasting
Energiecollectief
Energiekamer
Energiekosten
Energielabel
Energieleverancier
Energieliberalisering
Energiemaatschappij
Energiemeter
Energierekening
Energieveiling
Energievergelijking
Enkeltarief
Fossiele brandstoffen
Gasmeter
Gedragscode Consument en Energieleverancier
Geiser
Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven
Geschillenregeling
Graaddagen
Grijze energie
Groene Stroom
MEP heffing
Nederlandse energie
Netbeheerder
Noodleverancier
Normaaltarief
Opslag duurzame energie
Opzegging contract
Overstapboete
Overstappen energie
Overstappen energieleverancier
Overstaptijd energie
Privatisering energiemarkt
Salderen
Shipperverantwoordelijkheid
Slimme meter
Stadsverwarming
Stroom
Stroom tarieven
Stroomverbruik
Stroometiket
Stroomkosten
Stroomwet
Switchen
Terugleveren
Vastrecht
Verwarmingskosten
Voorschotnota
Vrije energiemarkt
Waarborgsom
Warmtewisselaar
Welkomstpremie
Windenergie
Zonne energie
Zonneboiler
Zonnepanelen