Centraal Aansluitingenregister (C-AR)

Het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) is een database die informatie bevat over de aansluitingen van de gas en elektriciteitsinfrastructuur, die door de verschillende netbeheerders in een bepaalde regio worden beheerd. Het Centraal Aansluitingenregister is de opvolger van de individuele aansluitingenregisters van de netbeheerders, en is bedoeld om een uniforme en geharmoniseerde weergave te bieden van de aansluitingen.

Het Centraal Aansluitingenregister bevat onder andere informatie over:

  • Locatie van de aansluitingen
  • Technische gegevens zoals de capaciteit van de aansluiting
  • Energieleverancier van de afnemer
  • Informatie over de afnemer, zoals de naam en adres
  • Verantwoordelijkheid van de netbeheerder voor de aansluiting

Het Centraal Aansluitingenregister biedt verschillende voordelen ten opzichte van de individuele aansluitingenregisters van netbeheerders. Ten eerste biedt het een uniforme weergave van de aansluitingen, wat de samenwerking tussen netbeheerders bevordert en hen in staat stelt snel en nauwkeurig verantwoordelijkheden te bepalen. Ten tweede maakt het het gemakkelijker om informatie over aansluitingen te verkrijgen, aangezien dit niet langer beperkt is tot de informatie die door een enkele netbeheerder wordt bijgehouden. Tot slot helpt het Centraal Aansluitingenregister bij het verbeteren van de kwaliteit van de informatie en bij het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur.