Bio-energie


Alle energie die wordt gewonnen uit biomassa wordt bio-energie genoemd. Denk hierbij aan grondstoffen zoals hout en organisch afval: planten en resten van groente en fruit. Tijdens de verbranding van groente- en fruitresten ontstaat er bio-energie, welke wordt opgeslagen om vervolgens te kunnen gebruiken als energiebrond. Het is een zeer duurzame en milieuvriendelijke energiebron om twee redenen. De eerste: de grondstoffen die nodig zijn voor het maken van de bio-energie zijn door het verbouwen van speciaal hout, planten en groente en fruit altijd voorhanden. De tweede reden: aangezien er resten worden gebruikt, zijn we tevens goed bezig met recycling. Je kunt bij het afsluiten van een energiecontract aangeven dat je gebruik wilt maken van (een deel) bio-energie voor de energievoorziening van de woning of een bedrijfspand.