Biomassa

Om bio-energie of biogas te kunnen fabriceren, heb je biomassa nodig. Biomassa is kort gezegd alles van organische afkomst dat gebruikt wordt voor het verkrijgen en produceren van bio-energie. De energiebranche onderscheidt twee soorten biomassa, te weten:
1. organisch materiaal dat speciaal wordt verbouwd voor het winnen van bio-energie. Denk hierbij aan planten en bomen die alleen voor dit doeleinde worden verbouwd, geoogst en bij geplant.
2. organisch materiaal dat wordt verzameld en bestaat uit restafval. Denk hierbij aan snoeiafval, groente- en fruitresten en afvalresten die je zelf in de GFT-bak doet, maar ook organisch bedrijfsafval, mest en zelfs rioolslib. Door zelf te recyclen en de GFT-bak (groente, fruit en tuinafval) te gebruiken, werk je zelf mee aan het vergroten van de biomassa en dus aan het winnen van bio-energie.