Blauwe energie


Blauwe energie is een bijzondere vorm van energie dat wordt opgewekt uit water. Niet zomaar water: uit zoet en zout water. De energie komt tot stand door osmose: daar waar het zoet water vanuit een rivier de zee instroomt, wordt een membraan (een soort filter) geplaatst. Deze filter laat wel water door, maar houdt de in water opgeloste stoffen tegen – zoals zout. Hierdoor stroomt er wel water van de ene naar de andere kant, maar niet de stoffen die in het water zijn opgelost. Hierdoor loopt er meer zoet water het zoute water in, waardoor er druk ontstaat tussen beide waterpartijen. Deze druk – of energie – kan weer energieturbines laten draaien. Blauwe energie is een echte duurzame energiesoort, omdat het gebruik maakt van de kracht van water en er alleen brak water van overblijft – iets wat toch al zou zijn ontstaan doordat het zoete water in het zoute water zou stromen.