Contract Einde Register (CER)

Het Contract Controle Protocol (CCP) is ondergebracht bij het Contract Einde Register (CER). Dit bedrijf controleert alle contracten en zorgt ervoor dat energieleveranciers over de juiste informatie beschikken. Bij het CER zijn alle lopende energiecontracten van Nederlandse huishoudens (kleinverbruikers) voor alle energiemaatschappijen in te zien. Hierin wordt per contract strak bijgehouden wie de energieleverancier is, maar ook de einddatum en de opzegtermijn van een contract zijn er in af te lezen. Dit is van belang, zodat tijdig een contract verlengd kan worden, maar ook dat wanneer je als particuliere afnemer overstapt naar een andere energiemaatschappij of gaat verhuizen je niet zonder energie komt te zitten.