Duurzame energie


Alle energie die wordt opgewekt aan de hand van duurzame brandstoffen noemen we duurzame energie. Duurzame brandstoffen laten zich omschrijven als brandstoffen die niet opraken. Denk hierbij aan windenergie: de wind die blijft wel waaien. Ook waterenergie is een vorm van duurzame energie, net als zonne-energie. Ook energie die ontstaat uit biomassa hoort bij de duurzame energie. Onder biomassa worden hout, plantenresten, afval van groente en fruit, tuinafval, rioolslib en mest gerekend. Om te zorgen dat het hout niet opraakt, wordt dit speciaal voor het produceren van duurzame energie aangeplant. Dit geldt ook voor bepaalde planten. Het tuinafval en de groente- en fruitresten worden door middel van het ophalen van de bruine GFT-bakken verzameld voor het fabriceren van duurzame, of groene, energie.