Ecostroom


Een ander woord voor Duurzame energie of groene energie is ecostroom. Onder ecostroom scharen we alle energie die wordt opgewekt uit schone energiebronnen of biomassa. Wind, water en de zon zijn schone, of ecologische, energiebronnen die garant staan voor ecostroom. Ook biomassa (plantenresten, hout, tuinafval, groente- en fruitresten, rioolslib en mest) produceert schone energie. Hoewel we het ecostroom noemen, wordt ook biogas onder de noemer geschaard. Gas is echter geen stroom. Eigenlijk zou je onder ecostroom alleen die duurzame bronnen moeten noemen die ook daadwerkelijk elektriciteit opwekken. Dan kom je voor ecostroom toch terecht bij de bronnen die de natuur aan ons geeft, namelijk zon, water en wind.