Graaddagen

Om een beter inzicht te krijgen in het energieverbruik (geldend voor elektriciteit en gas) gebruiken energiemaatschappijen de term graaddagen. Een graaddag is een rekeneenheid waarbij de variërende temperatuur beter te kunnen gebruiken in berekeningen. Dit is bijvoorbeeld handig om te zien hoe ons energieverbruik is geweest in een jaar en of er meer energie is bespaart. De eenheid van graaddagen is altijd positief (dus nooit minder dan 0) en gaat uit van het verschil tussen de buitentemperatuur en de referentietemperatuur. Hierbij wordt een typische temperatuur van 18 graden Celsius, gemeten bij het KNMI in De Bilt, als referentie genomen, omdat dit doorgaans een temperatuur is, waarbij we de verwarming uitdraaien. Stel het is buiten 5 graden Celsius, dan hebben we 18 min 5 is 13 graaddagen gebruikt.