Grijze energie

Alle energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, steenkolen en aardolie, wordt grijze energie genoemd. Dat komt omdat bij het verwerkingsproces van deze fossiele brandstoffen naar energie of elektriciteit gassen vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu. Ook kernenergie behoort tot de groep grijze energie. Hierbij komen dan wel geen schadelijke broeikasgassen vrij, het produceert wel radioactief afval dat schadelijk is voor het milieu. Veel energiemaatschappijen gaan steeds meer over op het leveren van groene stroom om het milieu steeds meer te ontlasten van de schadelijke effecten van grijze energie.