Groen gas


Groene energie kun je opdelen in groene elektriciteit en groen gas. Meestal is het een gas dat vrijkomt bij het verwerken van duurzame brandstoffen, zoals rioolslib, mest en het weg laten rotten van plantenresten. Om dit gas dezelfde kwaliteit te geven als aardgas wordt het eerst gezuiverd en gedroogd voordat het kan worden gebruikt als energiebron. Groen gas (ook wel bio-gas genoemd) wordt vaak gemengd met gewoon aardgas en geleverd aan woningen en bedrijfspanden. Het produceren van groen gas is namelijk nog erg kostbaar. Het kan zelfs zo zijn dat je voor groen gas betaalt maar aardgas krijgt geleverd. In die gevallen wordt het geld gebruikt om de productie van groen gas te optimaliseren. Om er zeker van te zijn dat je enkel en alleen groen gas geleverd krijgt moet een energiemaatschappij beschikken over een groencertificaat.