Groene stroom

Elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame bronnen wordt groene stroom genoemd. Deze duurzame bronnen zijn bijvoorbeeld water, wind en zon. De opgewekte elektriciteit van deze bronnen wordt vervolgens door de producenten doorgegeven aan het elektriciteitsnet. Hier zal het gemengd worden met de energie opgewekt uit fossiele brandstof, de zogeheten grijze stroom. Om goed te kunnen controleren dat huishoudens en bedrijven wel degelijk ook elektriciteit van duurzame bronnen binnenkrijgen, bewaakt het bedrijf CertiQ de stroomtoevoer van groene stroom. Zij verstrekken daarnaast certificaten aan stroomleveranciers maar controleren energiemaatschappijen ook op het doorgeven van groene stroom volgens de energiecontracten die zij hebben afgesloten met hun klanten.