MEP heffing

De afkorting MEP in MEP heffing staat voor Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie. Deze heffing bestaat uit een vast bedrag dat de energieafnemer (huishoudens en bedrijven) afdraagt aan de energiemaatschappij zodat het mogelijk is om energie op te blijven wekken op een milieuvriendelijke wijze. De MEP heffing wordt vervolgens door de energiemaatschappij overgedragen aan de overkoepelende organisatie TenneT. Deze keert de MEP heffing als een soort subsidie uit aan beheerders van installaties voor het opwekken van duurzame energie, maar ook voor warmtekrachtkoppelinginstallaties en zelfs bedrijven met installaties voor klimaatneutrale fossiele energie. Met deze subsidie kunnen zij ervoor zorgen dat de installaties onderhouden worden en op schone wijze energie kunnen blijven opwekken. De MEP heffing wordt door het Ministerie van Economische zaken bewaakt en geregeld.