Voorschotnota

Van te voren weet je niet precies hoeveel energie je gaat verbruiken. Misschien is de winter extreem koud en de zomer heel warm, waardoor je meer zal verbruiken in de wintermaanden. Maar andersom kan natuurlijk ook. Omdat de energiemaatschappijen pas aan het einde van het jaar de nota kunnen opmaken, betaal je eigenlijk iedere maand een voorschot. De hoogte hiervan wordt bepaald aan de hand van het verbruik van het jaar ervoor. Aan het einde van het jaar wordt de jaarrekening opgemaakt en wordt er gekeken of de betaalde voorschotten afdoende zijn geweest om de kosten van het energieverbruik te dekken. Wanneer je meer hebt betaald dan nodig is geweest, dan krijg je geld terug, maar het kan soms ook zo zijn dat je bij moet betalen.