Zonne energie

Zonne energie is een duurzame vorm van energie en wordt opgewekt door middel van zonnepanelen. Er zijn steeds meer bedrijven maar ook particuliere huishoudens die zonnepanelen op het dak laten aanleggen, om zo niet alleen te voorzien in het eigen energieverbruik, maar ook energie op te wekken voor anderen. Het overschot aan energie dat je voor het huishouden of bedrijf niet gebruikt wordt dan teruggeleverd aan de energiemaatschappij. Het hoeft niet eens heel zonnig te zijn om zonne energie op te kunnen wekken, want de grote collectoren vangen de energie van de UV-stralen toch wel op. Echter op heel zonnige, onbewolkte dagen valt er natuurlijk meer licht op de panelen, zodat er meer energie opgewekt kan worden. Deze wordt vervolgens opgeslagen om later te worden gebruikt.