Aansluit- en transportovereenkomst (ATO)


De aansluit- en transportovereenkomst (afgekort als ATO) is een contract van de energieleverancier en de beheerder van het energienetwerk voor het transporteren van energie naar de woning. In deze overeenkomst zijn allerlei voorwaarden opgenomen waaraan de geleverde energie moet voldoen. Bijvoorbeeld het percentage fossiele brandstof en het percentage groene energie. Door deze overeenkomst wordt de energieleverancier je eerste aanspreekpunt als het gaat om storingen, facturatie en meterstanden, zonder dat de netbeheerder hierbij wordt betrokken. Het is wel zo dat de afnemer van energie wordt betrokken bij de ATO. Jij geeft immers als klant zijnde aan wat voor een soort energie je wilt ontvangen. Denk hierbij aan windenergie of aardgas. Ook krijg je van de energieleverancier de algemene voorwaarden van de netbeheerder te zien. Zo weet je precies waar je aan toe bent.