Collectieve energie inkoop

Het kan gunstig zijn om als een groep (collectief) een energiecontract af te sluiten met een energiemaatschappij. Wanneer het contract wordt aangegaan, koop je als een collectief als het ware de energie in van een energieleverancier. Door dit als een groep te doen, kun je aantrekkelijke en zelfs hoge kortingen regelen waardoor je minder energiekosten hoeft te betalen. Inkopen als collectief kan bijvoorbeeld wanneer je lid bent van Vereniging Eigen Huis of wanneer je samen in eenzelfde wijk of straat woont. Maar ook bij een kantoorpand met verschillende bedrijven kan een collectieve energie inkoop zeer interessant zijn. Er worden zelfs veilingen gehouden voor het beste energiecontract om naar over te stappen. De mogelijkheden voor de collectieve energie inkoop zijn vaak te vinden op de websites van de diverse energieleveranciers.